Poradnia Przykliniczna Chorób Płuc - Wojewódzka Przychodnia Pulmonologiczna

Kierownik dr Bożena Ziółkowska – Graca

Kontakt:
tel.: (+48) 12 430 5266 wew.: 239

Opis:

Poradnia Chorób Płuc funkcjonuje przy Oddziale Klinicznym Kliniki Pulmonologii, kierowanej przez Pana Profesora Krzysztofa Sładka i oferuje wysoce specjalistyczne porady pulmonologiczne, alergologiczne i immunologiczne. Pracują tu bardzo dobrze wykwalifikowani lekarze z wieloletnią praktyką na Oddziale Klinicznym.

 

Lecznictwo: