Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

Kierownik prof. dr hab. Marek Sanak

Kontakt:
tel.: (+48) 12 430 5266 wew.: 238, fax wew.: 530
tel.: (+48) 12 430 5372

Opis:

Laboratorium wykonuje badania dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dla jednostek zewnętrznych w zakresie podstawowej diagnostyki analitycznej i biochemicznej, pełnej diagnostyki zaburzeń układu krzepnięcia, oznaczeń techniką immunodetekcji (w tym test na gruźlicę utajoną, poziom homocysteiny, całkowite i swoiste IgE, immunofenotyp limfocytów), częstych wariantów i mutacji genetycznych (skazy prozakrzepowe, hemochromatoza, niedobór alfa1-antytrypsyny), a także diagnostyki chorób z autoimmunoagresji. Badania są objęte kontrolą krajową i międzynarodową.
Historia Laboratorium sięga ponad 30 lat, pierwotny profil, poza analityką i biochemią obejmował badania białek osocza oraz mediatorów zapalnych. Jest wyposażone w nowoczesny, wysoce zautomatyzowany sprzęt analityczny, od ponad dziesięciu lat uzupełniło ofertę diagnostyczną badaniami genetycznymi oraz ukierunkowanymi panelami immunodetekcji autoprzeciwciał w chorobach układowych.
W Laboratorium realizowane są również liczne projekty naukowe, we współpracy z II Katedrą Chorób Wewnętrznych oraz innymi jednostkami Collegium Medicum. Istnieje możliwość wykonania oznaczeń techniką ELISA lub inną metodą immunodetekcji dla rzadko badanych biomarkerów.

 

Lecznictwo: