Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Lecznictwo: