Klinika Alergii i Immunologii

Kierownik dr hab. Stanisława Bazan-Socha

 

Kontakt:

tel.: (+48) 12 430 52 66 wew.: 261

tel.: (+48) 12 4305314, fax: (+48) 12 4305068

 

Opis:

Od samego początku istnienia Klinika zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób alergicznych. Poważniejsze schorzenia leczone są szpitalnie. Należą do nich głównie: ciężka astma oskrzelowa (prowadzimy rejestr i zapewniamy stały kontakt z lekarzem osób ze szczególnie ciężkim przebiegiem choroby), w tym szczególna postać astmy przebiegająca z nadwrażliwością na aspirynę, nasilone atopowe zapalenie skóry oraz ciężkie choroby skóry o prawdopodobnej etiologii alergicznej (np. zespół Stevens-Johnsona). Choroby o łagodniejszym przebiegu (w tym pyłkowica, katary alergiczne, różne formy pokrzywki) diagnozowane są i leczone w naszej Przychodni Chorób Alergicznych.

 

Drugą dużą grupą chorób, którymi się zajmujemy są zaburzenia układu immunologicznego. Stale nadzorujemy, prowadzimy substytucję, oraz leczymy powikłania u chorych na pospolity zmienny niedobór immunologiczny (tzw. hypogammaglobulinemię), oraz osób z niedoborem inhibitora składowej C1 układu dopełniacza. Zajmujemy się także wyjątkowymi chorymi na inne, rzadkie zaburzenia immunologiczne. Nieprawidłowości w zakresie układu odpornościowego wiodą też do ciężkich ogólnoustrojowych schorzeń z autoagresji, dotyczących głównie osób młodych, najczęściej kobiet. Wymieńmy tu tylko: toczeń układowy rumieniowaty, twardzinę układową, czy zapalenie skórnomięśniowe i wielomięśniowe. Stworzyliśmy dla nich ambulatoryjny Ośrodek Chorób Immunologicznych, gdzie mogą uzyskać nie tylko konsultację specjalistyczną, lecz również stałą pomoc.

 

Nasze wieloletnie naukowe zainteresowania zaburzeniami układu krzepnięcia krwi, a szczególnie nadmierną skłonnością do tworzenia zakrzepów (trombofilia) doprowadziło do stworzenia Oddziału i Przychodni Zaburzeń Hemostazy. Diagnozujemy tak wrodzone postaci trombofilii, jak i jej formy nabyte (np. zespół antyfosfolipidowy, często towarzyszący toczniowi trzewnemu. Leczymy wreszcie ciężkie powikłania zakrzepowe, będące wynikiem tych form nadkrzepliwości krwi (w tym zakrzepicę żył głębokich, zatorowość płucną, czy zakrzepicę tętniczą). Nierzadko skutkiem tych zaburzeń są także powikłania położnicze, którym próbujemy zapobiegać.

 

W naszych działaniach wspierają nas dobrze wyposażone i nowoczesne laboratoria: genetyki, immunologii, autoimmunologii i hemostazy.