Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej

Kierownik dr hab. Jerzy Soja

Kontakt:
tel./fax: (+48) 12 430 5266 wew.: 219

Zespół lekarski:

Zespół pielęgniarski:

 • Anna Andrychiewicz
 • Edyta Kubisztal

Zabiegi endoskopowe:
- bronchofiberoskopia diagnostyczna

 • z biopsją szczypczykową zmian wewnątrzoskrzelowych
 • z pobraniem wymazu szczoteczkowego
 • z pobraniem popłuczyn oskrzelowych do badania cytologicznego i mikrobiologicznego
 • z wykonaniem płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL – bronchoalveolar lavage) w diagnostyce zmian  śródmiąższowych
 • z wykonaniem transbronchialnej biopsji płuca (TBLB – transbronchial lung biopsy) - w diagnostyce chorób śródmiąższowych płuc i zmian obwodowych
 • z wykonaniem klasycznej transbronchialnej biopsji węzłów chłonnych (TBNA – transbronchial needle aspiration biopsy) - w diagnostyce zmian obwodowych płuc bądź chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia
 • z wykonaniem transbronchialnej biopsji węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej (RT-EBUS/TBNA –real time endobronchial ultrasound transbronchial needle aspiration biopsy) – w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia

- bronchofiberoskopia terapeutyczna

 • odsysanie zalegającej wydzieliny w drzewie oskrzelowym
 • usuwanie ciał obcych z drzewa oskrzelowego

Skierowanie