Pracownia Patologii Oddychania

Kierownik prof. dr hab. Grażyna Bochenek

 

Kontakt:

tel.: (+48) 12 430 5266 wew.: 242, 268

Opis:

W Pracowni wykonywany jest pełny zakres badań czynnościowych układu oddechowego.

  • Spirometria, która ocenia wydolność wentylacyjną płuc. Mierzy ona objętości wydychanego i wdychanego powietrza oraz szybkość jego przepływu przez drogi oddechowe. Poza spirometrią podstawową wykonuje się również tzw. próbę rozkurczową polegającą na dwukrotnym pomiarze spirometrycznym; przed i podaniu wziewnego leku rozkurczowego. Jest to bardzo przydatne w rozpoznawaniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  • Bodypletyzmografia, która pozwala na pomiar całkowitej pojemności płuc (TLC), czynnościowej pojemności zalegającej (FRC), objętości zalegającej (RV), a także oporów w drogach oddechowych. Ocena tych parametrów jest przydatna w ocenie zaawansowania rozedmy płuc, a także chorób płuc przebiegających z restrykcją (idiopatyczne zwłóknienie płuc oraz inne choroby śródmiąższowe płuc).
  • Pomiar pojemności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla (DLCO) umożliwia ocenę przepuszczalności bariery pęcherzykowo-włośniczkowej dla tlenu i dwutlenku węgla. Jest to czuła metoda stosowana głównie w ocenie zaawansowania i progresji lub regresji włóknienia płuc oraz innych chorób śródmiąższowych płuc, np. sarkoidozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, histiocytozy.
  • Test nadreaktywności oskrzeli z histaminą. Służy on diagnostyce astmy oskrzelowej, z zwłaszcza jej wykluczeniu. Badanie to polega na wdychaniu w sposób kontrolowany (poprzez seryjne pomiary spirometryczne) wzrastających dawek histaminy zdolnych do sprowokowania skurczu oskrzeli.
  • Pracownia, jako jedyna na terenie Polski południowej, wykonuje doustne i wziewne testy prowokacyjne z aspiryną, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie nadwrażliwości na aspirynę i inne niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), czyli tzw. astmy aspirynowej i pokrzywki aspirynowej. Astma aspirynowa jest to szczególna postać astmy oskrzelowej, w której napady duszności wywoływane są zażyciem aspiryny i innych leków z grupy NLPZ (np. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak). Ponieważ mechanizm tych reakcji nie ma podłoża alergicznego, stąd też testy prowokacyjne są podstawową metodą potwierdzenia rozpoznania tej choroby.