Struktura

 

Klinika Alergii i Immunologii

 

Oddział Alergii i Immunologii

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi

 

 

Klinika Pulmonologii

 

Oddział Pulmonologii

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej

Pracownia Patologii Oddychania 

Poradnia Przykliniczna Chorób Płuc

 

 

Klinika Angiologii

 

Oddział Angiologii i Kardiologii

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Pracownia Endowaskularna

Blok Operacyjny

Poradnia Chorób Serca i Naczyń


 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

 

Pracownia Analityki i Biochemii Klinicznej

Pracownia Cytoimmunologii

Pracownia Genetyki

Pracownia Hemostazy

Pracownia Immunologii

 

 

Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej

 

 

Zakład Radiologii

 

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Radiologii

Pracownia Ultrasonografii

 

 

Zakład Rehabilitacji - Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu