O nas

wejscie

II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika to duża jednostka akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, która skupia blisko 60 lekarzy, wielu magistrów i doktorów nauk biomedycznych oraz duże zespoły pielęgniarek, specjalistów rehabilitacji i techników. Ich wiedza, dbałość o jej stałe pogłębianie i wielkie zaangażowanie koncentruje się wokół badań służących diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, krążenia i zaburzeń układu immunologicznego.

Poza pracą naukową, diagnozowaniem i leczeniem chorych, zajmujemy się, jako uczelnia wyższa szkoleniem w zakresie propedeutyki interny, a w ramach interny z alergologii i immunologii, angiologii, pulmonologii oraz genetyki i dietetyki studentów Wydziału Lekarskiego, jak i Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Wielu z nich zdobywa także u nas swe pierwsze doświadczenia naukowe w ramach zajęć Studenckiego Koła Naukowego. Prowadzimy studia doktoranckie dla najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych młodych lekarzy, chcących poświęcić się karierze naukowej.

Prowadzenie tej rozległej aktywności ma miejsce w naszych trzech Klinikach (Alergii i Immunologii, Pulmonologii, Angiologii) oraz w czterech Zakładach (Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, Radiologii i Zakładzie Rehabilitacji Wydziału Nauki o Zdrowiu) i kilku Pracowniach (Endowaskularnej, Hemostazy, Genetyki, Cytoimmunologii, Patologii Oddychania, Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej). Nie można by jej prowadzić bez licznej kadry samodzielnych pracowników nauki – w naszym przypadku ośmiu profesorów i czterech doktorów habilitowanych.

Działalność leczniczą prowadzimy w ramach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Oddziałach Klinicznych w/w Klinik, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej, Zakładzie Radiologii oraz Poradniach: Chorób Alergicznych, Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi, Chorób Układu Oddechowego oraz Chorób Serca i Naczyń.

Zlokalizowani jesteśmy w pięknym miejscu, w dzielnicy Kazimierz, w zakolu Wisły (patrz mapka), w dawnym Szpitalu Żydowskim, wybudowanym w 1866 roku, a następnie rozbudowywanym i modernizowanym, do którego wreszcie pod koniec dwudziestego wieku (w 1999 roku) dobudowano nowoczesne skrzydło szpitalne i zespół laboratoriów (te ostatnie przy wydatnej pomocy rządu Flandrii).

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron ze szczegółową informacją o poszczególnych jednostkach i dziedzinach naszej działalności.

 

 

Zespół II Katedry Chorób Wewnętrznych