Poradnia Przykliniczna Chorób Płuc

Dla pacjentów

Kontakt:
tel.: (+48) 12 430 5266 wew.: 239 - rejestracja, 217 – pokój zabiegowy 

Rejestracja pacjentów w Poradni Chorób Płuc odbywa się od godziny 8:00 – 14:00
Rejestracja telefoniczna od godziny 12.00 – 13.00 (numer tel. 12 430 52 66 wew. 239)
Podstawą udzielenia świadczenia zdrowotnego warunkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest ustalenie terminu porady lekarskiej.
Termin wizyty ustalany jest na podstawie następujących dokumentów:
1. Aktualnego skierowania do poradni specjalistycznej
2. Aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie pacjenta:

  • Legitymacja ubezpieczeniowa podbita przez pracodawcę w ciągu ostatnich 30dni – ważność legitymacji 30 dni
  • Aktualny dowód wpłaty ZUS, KRUS (z danego miesiąca) – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i rolników
  • Legitymacja rencisty, emeryta

3. Dowód osobisty

W przypadku ustalenia terminu wizyty poprzez rejestrację telefoniczną pacjent przed wykręceniem numeru telefonu do rejestracji powinien przygotować w zasięgu ręki skierowanie. W trakcie rejestracji telefonicznej należy podać ze skierowania następujące dane:

  • Datę skierowania i nazwę placówki (dokładnie) która wystawiła skierowanie
  • Imię i nazwisko lekarza kierującego

W przypadku wizyty pierwszorazowej pacjent w dniu zgłoszenia się na wizytę winien osobiście zgłosić się do rejestracji celem okazania w/w dokumentów i założenia kartoteki.
W przypadku wizyty kontrolnej (kolejnej) pacjent, który jest objęty leczeniem specjalistycznym w Poradni Chorób Płuc  powinien posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający ubezpieczenie
  • Dowód osobisty