Diagnostyka i leczenie chorób płuc

Dla lekarzy

W Poradni Chorób  Płuc prowadzona jest  diagnostyka  i leczenie  chorób układu oddechowego:  

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • astmy oskrzelowej
 • astmy oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesterydowe leki p- zapalne
 • zaburzeń oddychania w czasie snu
 • chorób infekcyjnych dróg oddechowych: bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i innych
 • mukowiscydozy.
 • gruźlicy, utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy 
 • chorób śródmiąższowych tkanki płucnej 
 • chorób płuc wywołanych czynnikami zewnętrznymi (krzemica, azbestoza, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych)
 • chorób opłucnej  z diagnostyką płynu opłucnowego
 • nowotworów złośliwych płuc
 • nowotworów niezłośliwych dróg oddechowych
 • zatorowości płuc i zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
 • chorób rzadkich: lymphangioleiomyomatoza, histiocytoza, proteinoza płuc i inne

Diagnostyka alergologiczna dostępna w naszej Poradni obejmuje następujące procedury:

 • Testy skórne punktowe na alergeny wziewne
 • Testy skórne punktowe na alergeny pokarmowe
 • Testy śródskórne z metamizolem sodu (Pyralgin)
 • Oznaczenie całkowitego IgE w surowicy (cIgE)
 • Oznaczenie alergenowo - swoistych przeciwciał IgE (sIgE)
 • Oznaczenie eozynofilii bezwzględnej w surowicy

W ślad za diagnostyką alergologiczną prowadzimy immunoterapię (podawanie szczepionek alergenowych). Do dyspozycji mamy także nebulizatory, dzięki czemu możemy prawidłowo i nowocześnie leczyć w warunkach ambulatoryjnych łagodniejsze zaostrzenia astmy.

Diagnostyka mikrobiologiczna jaką wykonujemy obejmuje:

 • Badanie plwociny w kierunku prątków gruźlicy (preparat bezpośredni, hodowla na tradycyjnym podłożu i w systemie Bactec, sonda genetyczna, QuantiFeron TB-GOLF-In Tube)
 • Badanie bakteriologiczne plwociny lub wymazów z gardła z antybiogramem
 • Badanie mykologiczne plwociny
 • Badania serologiczne surowicy na obecność przeciwciał przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae i przeciwko grzybom (Candida, Aspergillus fumigatus) [wyżej wymienione materiały są wysyłane do specjalistycznych laboratoriów]

 
Ponadto w Poradni możemy pobrać materiał na badania podstawowe oraz badania wykonywane w specjalistycznych laboratoriach tutejszej katedry. Można oznaczyć w surowicy:

 • poziom przeciwciał przeciwjądrowych (ANA)
 • przeciw antygenom narządowym
 • przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilii (ANCA)
 • poziom hormonów tarczycowych
 • poziom i/lub aktywność enzymów (np. alfa1-antytrypsyna, inhibitor C1 esterazy)
 • panel  badań w  kierunku wrodzonych zaburzeń krzepnięcia krwi

Od kilku lat konsultujemy chorych z zaburzeniami oddychania w czasie snu. Po kwalifikacji ambulatoryjnej możliwa jest diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego w ramach krótkiej hospitalizacji w czasie której wykonujemy  polisomnografię.