Oddział Intensywnej Terapii

Dla lekarzy


IX Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 8 stanowisk. Specjalizuje się w leczeniu najcięższych postaci niewydolności oddechowej z użyciem zaawansowanych technologicznie respiratorów konwencjonalnych w tym 1 respiratora z możliwością wziewnego podawania tlenku azotu oraz 1 respiratora oscylacyjnego. Od 2002 roku u chorych z najcięższą ostrą niewydolnością oddechową stosuje się oksygenację pozaustrojową, tzw. ECMO.
W Oddziale leczeni są również chorzy z ciężką niewydolnością krążenia (także z zastosowaniem przeciwpulsacji wewnątrzaortalnej), niewydolnością nerek i wątroby. Oddział dysponuje możliwością zastosowania pełnego spektrum ciągłych i przerywanych terapii nerkozastępczych oraz dializ wątrobowych (SPAD). Jest  wyposażony w najnowocześniejszy system monitorowania kardiologicznego obejmujący ciągłe monitorowanie rzutu serca techniką PICCO® i Vigileo® oraz ciągły pomiar saturacji krwi żylnej tlenem.
Chorzy trafiają do Oddziału poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także bezpośrednio z innych Oddziałów Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego, innych krakowskich szpitali, a także z całej Małopolski i województw ościennych.


Telefon całodobowy: 12 430 5266 w. 255