Fundacja

 

LOGO_KATEDRA_CZARNY

 

Narastające w ostatnich latach cięcia budżetowe w opiece zdrowotnej skłoniły nas do powołania Fundacji, która wspomaga działalność naszej Katedry, jej Klinik, Oddziałów i Zakładów. Wszystkie środki, które udaje nam się zgromadzić są przeznaczane na zakup aparatury diagnostycznej, odczynników, klisz rentgenowskich a niekiedy leków. I tak, kupiliśmy tą drogą już ultrasonograf, respirator, analizator do badań biochemicznych krwi, by wspomnieć tylko o większych zakupach. Stało się to dla nas ważną sprawą, gdyż np. budżet przyznany naszemu zespołowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia w minionym roku był o ok. 25% niższy niż rok wcześniej.

 

W roku 2005 uzyskaliśmy sądowy status organizacji pożytku publicznego nr KRS 0000218243. Wpłaty można dokonać na konto lub bezpośrednio w pokoju fundacji w Katedrze przy ulicy Skawińskiej.

 

 

Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM

im. Profesora Andrzeja Szczeklika

Organizacja Pożytku Publicznego

Konto w banku:

Pekao SA: 15 1240 4432 1111 0000 4732 4967