prof. dr hab. Krzysztof Sładek
Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Pulmonologii

Kontakt
List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: (+48) 12 430 5147
Faks: (+48) 12 432 5600

Informacje: nota biograficzna:
Profesor zwyczajny UJ, specjalista chorób wewnętrznych (1989), alergologii (1996) i pulmonologii (2002). Urodził się 8 października 1955 roku w Krakowie, gdzie po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Dyplom lekarski uzyskał w 1979 roku, stopień doktora nauk medycznych w 1983 roku, doktora habilitowanego w 1993, a tytuł profesora medycyny w 2000 roku. Od studiów związany z Kliniką Alergii i Immunologii, jeszcze jako student uczestnicząc w zajęciach Studenckiego Koła Naukowego, a potem pracując jako asystent, adiunkt a od 2010 profesor zwyczajny. Stypendia naukowe odbył w Departament of Clinical Pharmacology Vanderbilt University w Nashville (TN) w USA w latach 1987-1989 oraz w 1992 roku. Od 1993 do 96 roku pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum. Od 2000 roku pełni funkcję koordynatora nauczania interny na III Roku Wydziału Lekarskiego oraz koordynatora zajęć dydaktycznych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych. Od 2006 roku jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauczania oraz Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w Collegium Medicum UJ. W 1991 roku utworzył i zorganizował w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Pracownię Inwazyjnej Diagnostyki Chorób Klatki Piersiowej, którą nadal kieruje. Jest autorem ponad 100 prac naukowych, oryginalnych i poglądowych oraz książek i rozdziałów do podręczników poświeconych głównie tematom patogenezy astmy oskrzelowej i astmy z nadwrażliwością na aspirynę oraz patogenezy idiopatycznego włóknienia płuc i innych chorób śródmiąższowych, w tym sarkoidozy płuc, jak również, zastosowania nowych metod obrazowych w badaniach inwazyjnych chorób klatki piersiowej. Jest promotorem 9 przewodów doktorskich oraz kierownikiem i wykonawcą licznych projektów naukowych realizowanych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych. Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w których pełnił lub pełni funkcje przewodniczącego lub członka zarządu. W 1995 roku zorganizował w II Katedrze Chorób Wewnętrznych w ramach Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych Szkołę dla Chorych na Astmę, w której prowadzona jest edukacja chorych na astmę i inne choroby alergiczne. Żona dr med. Małgorzata Sładek jest pediatrą, gastroenterologiem dziecięcym w II Klinice Chorób Dzieci i Gastroenterologii Collegium Medium UJ w Krakowie. Ma dwie córki 19 letnią Ewę i 12 letnią Julię. Główne zainteresowania pozazawodowe to literatura, muzyka i turystyka i sport.