Aktualności

 

 22 maja 2019

fortepian

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na ostatni, 45 koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 30 maja o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Wystąpią artyści: Mariola Cieniawa, Anna Dymna, Dorota Imiełowska, Ewa Lipska, Danuta Mroczek-Szlezer, Edyta Piasecka, Anna Polony, Dorota Segda, Bronisław Maj, Stanisław Radwan, Marek Szlezer, Mieczysław Szlezer, Jerzy Trela i Grzegorz Turnau

Plakat

 
17 kwietnia 2019

logo

Spotkanie Katedralne z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Święta Wielkiej Nocy mają w naszej kulturze znaczenie symboliczne

Jest to czas przemijania, coś się kończy, odchodzi, przemija aby coś nowego powstało, narodziło się, zmieniło. Jest to dla nas „na Skawińskiej” również trudny czas przemian, zostawienia budynku, a w nim  części naszego życia. Budynek to tylko trochę cegieł, drzwi, okien i mebli. Nasze myśli, wspólne przeżycia, więzi będą i tu przy Skawińskiej i tam w Nowym Szpitalu SU w Prokocimiu. Dlatego też utrzymajmy tą naszą wspólnotę, chęć dalszej wspólnej pracy, wspólnych badań dla stworzenia nowych wartości i tu w nowym Centrum Chorób Immunologicznych i tam w Nowym Szpitalu SU.

Życzę Wam Wszystkim, ale i również i sobie utrzymania ducha przyjaźni, koleżeństwa, chęci dalszej współpracy oraz Dobrego i Miłego Czasu Świąt Wielkiej  Nocy.       

Życzę Wam również dobrych Wyborów Majowych i Jesiennych - Prof. Krzysztof Sładek


17 kwietnia 2019

Warsztaty II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im Prof. Andrzeja Szczeklika

Organizator: Zakład Radiologii SU Dr med. W. Pawlik

PROGRAM WARSZTATÓW

1.  Wykład gościnny

Dr Piotr Grzanka – Kierownik Diagnostyki Obrazowej, Szp. Wojewódzkiego w Opolu

Aspergiloza płucna, rozpoznawanie radio-kliniczne

2.  Zakład Radiologii

Diagnostyka obrazowa wybranych chorób naczyń płucnych

Lek. med. Patrycja Matusik

3.  Klinika Alergii i Immunologii

Biomarkery i patogeneza przebudowy dróg oddechowych w astmie

Lek. med. Paweł Koźlik

4.  Klinika Pulmonologii

Zaburzenia oddychania w czasie snu w populacji chorych z otyłością olbrzymią kwalifikowanych do leczenia metodami chirurgii bariatrycznej. Prezentacja wyników badań

Dr Paweł Nastałek

5.  Klinika Angiologii

Wpływ przedoperacyjnego stężenia hemoglobiny glikowanej na odległe  wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn w przebiegu cukrzyc

St. med. SKN  Jakub Krężel

6.  Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej

Zaburzenia układu krzepnięcia i fibrynolizy w okresie okołozabiegowym w kontekście uszkodzenia mięśnia sercowego

lek. med. Kamil Polok

7.  Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

Czy nabłonek oddechowy uczestniczy w przebudowie oskrzeli u chorych na astmę?

Dr Bogdan Jakieła

8.  Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

Częstość występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u chorych na przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych - badania własne

dr Marek Kaszuba, mgr Rafał Piliński, dr Jolanta Kościelniak, dr Agnieszka Śliwka,  dr hab. med. Paweł Maga, prof. dr hab. med. Roman Nowobilski


25 marca 2019

logo

W dniu 23 marca 2019 roku w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. prof. Andrzeja Szczeklika odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „XXVIII Dzień Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych”. Jak co roku, organizatorami spotkania byli: II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. prof. A. Szczeklika, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Klinika Pulmonologii oraz Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych. Jak co roku moderatorem konferencji był Prof. Krzysztof Sładek, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Pulmonologii. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 lekarzy alergologów, pulmonologów, immunologów, reumatologów, pediatrów, internistów, a także studentów UJ CM.

Pierwszą część konferencji otwierały wykłady dotyczące problematyki leczenia biologicznego chorób internistycznych. Prof. Marek Sanak z Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych przedstawił blaski i cienie leków biologicznych we współczesnej medycynie. Prof. Jacek Musiał z Kliniki Alergii i Immunologii omówił efekty stosowania leków biologicznych w schorzeniach autoimmunologicznych. Temat wykładu dr med. Agnieszki Gawlewicz z Kliniki Pulmonologii dotyczył zastosowania Omalizumabu (anty-IgE), a prof. Stanisławy Bazan-Sochy z Kliniki Alergii i Immunologii Mepolizumabu (anty-lL5) w leczeniu chorych na ciężką astmę oskrzelowa. Prof. Mariusz Korkosz z Zakładu Reumatologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM omówił korzyści zdrowotne dla chorych po wprowadzeniu do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów leków biologicznych. Możliwości nowoczesnego, ukierunkowanego leczenie raku płuca przy użyciu leków biologicznych i immunoterapii przedstawił prof. Piotr Wysocki w Kliniki Onkologii UJ CM. Natomiast dr med. Piotr Wójcik z Oncogene Diagnostics przybliżył słuchaczom zagadnienia nowoczesnej, molekularnej diagnostyki predykcyjnej niedrobnokomórkowego raka płuca.

Drugą część konferencji poświęcono problematyce chorób śródmiąższowych płuc, a w szczególności aktualnym wytycznym dotyczącym diagnostyki i leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). Obraz kliniczny choroby, problemy diagnostyczne przedstawił dr med. Aleksander Kania z Kliniki Pulmonologii, a wyniki badań obrazowych, szczególnie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w chorobach śródmiąższowych było tematem wykładu radiologa dr Piotra Łobody z Zakładu Radiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych. Aktualne metody terapeutyczne w idiopatycznym włóknieniu płuc oraz efekty leczenia antyfibrotycznego przy użyciu Pirfenidonu i Nintedanibu u chorych z IPF w ramach prowadzonego w Klinice Pulmonologii programu lekowego NFZ przedstawili dr med. Tomasz Stachura i dr Paweł Gomółka z Kliniki Pulmonologii.


 18 marca 2019

fortepian

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu

 


 


 18 lutego 2019

fortepian

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 21 lutego o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu

 
29 stycznia 2019

fortepian

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji

Rzadkie Choroby Immunologiczne - odmiana przez przypadki"

organizowanej przez Klinikę Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika UJ Collegium Medicum w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 01-02 marca 2019 r. w Krakowie.
Jak pokazało pierwsze spotkanie, tematyka ta cieszy się dużym zainteresowaniem lekarzy różnych specjalności, nie tylko immunologów klinicznych.
W dniu 28 lutego corocznie obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich, stąd termin Konferencji.
Podstawowym założeniem Konferencji jest wymiana doświadczeń klinicznych, co w przypadku chorób rzadkich jest nie do przecenienia i co potwierdziło nasze poprzednie spotkanie.
Mamy też nadzieję, że nasze obrady przyczynią się do nawiązania współpracy między różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce, zarówno pediatrycznymi, jak i osób dorosłych.
Chcielibyśmy przy okazji zwrócić uwagę na utworzony przez nas Polski Rejestr Zapaleń Naczyń (POLVAS), który działa od 2017 r. dzięki ogromnemu zaangażowaniu lekarzy z czternastu polskich ośrodków klinicznych.
Poczyniliśmy również starania, aby stworzyć Polski Rejestr Pierwotnych Niedoborów Odporności Osób Dorosłych (POLPIDA) i zachęcamy do współpracy wszystkie ośrodki kliniczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń.


 25 stycznia 2019

fortepian

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 31 stycznia o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu

 
3 stycznia 2019

logo

II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika

zaprasza na XXVIII Konferencję Naukowo-Szkoleniową:

Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie

która odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku w Sali Wykładowej II Katedry przy ul. Skawińskiej 8. Tegoroczna konferencja koncentrować się będzie wokół dwóch głównych tematów dotyczących zastosowania leków biologicznych we współczesnej medycynie oraz praktycznych aspektów leczenia antyfibrotycznego w idiopatycznym włóknieniu płuc. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni eksperci, którzy przedstawią blaski i cienie leczenia biologicznego w medycynie, zastosowania leków biologicznych w leczeniu chorób autoimmunologicznych, w leczeniu astmy, RZS, raka płuca oraz kwalifikacji molekularnej chorych do leczenia biologicznego w raku płuca. W sesji poświęconej idiopatycznemu włóknieniu płuc przedstawione będą standardy rozpoznania klinicznego, radiologicznego oraz zasady kwalifikacji do leczenia antyfibrynotycznego i własne doświadczenia kliniczne w jego prowadzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych w/w tematyką lekarzy alergologów, pulmonologów, reumatologów, lekarzy rodzinnych i studentów.


20 grudnia 2018

wejscie

Jubileusz Profesora Jacka Musiała

W dniu 20.12.2018 roku w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im Prof. Andrzeja Szczeklika odbył się Jubileusz Prof. dr hab. med. Jacka Musiała z okazji 70–tych urodzin i 45 lat pracy zawodowej. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina, przyjaciele, zaproszeni goście i wychowankowie Profesora oraz koleżanki i koledzy z II Katedry. Laudację dla Jubilata wygłosił Prof. Krzysztof Sładek, w której podkreślił niezwykle obfity dorobek naukowy Prof. Jacka Musiała, jego zasługi w rozwoju badań nad patogenezą zaburzeń krzepnięcia w chorobach układu krążenia i chorobach immunologicznych zapaleń naczyń oraz utworzenie w 1991 roku i kierowanie Ośrodkiem Chorób Immunologicznych i Środowiskowych Fundacji Społecznej Solidarności, a od 1999 Oddziałem Immunologii i Zaburzeń Krzepnięcia Kliniki Alergii i Immunologii, jak również kierowanie od 2008 roku II Katedrą Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika. Jubilat wygłosił jubileuszowy wykład pt.: „Od płytek krwi do zespołu antyfosfolipidowego.”, który zakończyły liczne życzenia i gratulacje, a spotkanie uświetnił koncert kolęd przy Białym Fortepianie artystów Piwnicy Pod Baranami pt.: „Wędrowne Anioły.”


20 grudnia 2018

logo

Świąteczne Bożonarodzeniowe Spotkanie II Katedry

Bóg się rodzi, moc truchleje…” Kolęda: „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”

„…To że się „Bóg rodzi” to wiemy, ale ważniejsze, że „moc truchleje” słowa ks. Prof. Józefa Tischnera, wypowiedziane w czasie stanu wojennego w Polsce. „…Dlaczego człowiekowi łatwiej uwierzyć w cud Bożego Narodzenia, a trudniej w pokonanie zła, jakie wokół niego, a czasem nawet w nim samym tkwi. Każda moc truchleje, kiedy jeden człowiek do drugiego wyciąga z uśmiechem dłoń…”

„Dobrych Świąt Bożego Narodzenia z bliskimi i pamięcią o tych, którzy nie mogą usiąść przy wigilijnym stole. W święta nie musi od razu zwyciężać pokój i miłość, wystarczy ŻYCZLIWOŚĆ„

(Ks. Kazimierz Sowa: „Moc truchleje, człek się śmieje.” miesięcznik: Kraków 12, 2018)


Moi Drodzy

Dla Was i Waszych Bliskich

Pogodnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku


20 grudnia 2018

Warsztaty II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika

Organizacja: Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej - Prof. M. Sanak

Program Warsztatów

12.00-12.15 „Udział limfocytów Th17 w patogenezie nefropatii u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.”
Joanna Kosałka, Bogdan Jakieła, Hanna Plutecka, Stanisława Bazan-Socha, Marek Sanak, Jacek Musiał (Klinika Alergii i Immunologii)
12.15-12.30 „Badanie efektu „Omalizumabu na remodeling w astmie.”
Weronika Zastrzeżyńska, Jerzy Soja, Iwona Gross-Sondej, Karolina Górka, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Marek Przybyszowski (Klinika Pulmonologii)
12.30.12.45 „Dynamika przepływu w tętnicach podudzia jako czynnik prognostyczny w odległym rokowaniu u pacjentów po leczeniu wewnątrznaczyniowym."
Paweł Kaczmarczyk (Klinika Angiologii)
12.45-13.00 „Monitorowanie leczenia nowymi bezpośrednio działającymi lekami przeciwkrzepliwymi".
Teresa Iwaniec (Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej)
13.00-13.15 „Zespoły wczesnego reagowania – jak zmniejszyć śmiertelność w szpitalu.”
Wojciech Szczeklik (Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej)
13.15-13.30 „Dystans chromania a stan psychiczny pacjenta. Efekty treningowe.”
Roman Nowobilski z Zespołem (Zakład Rehabilitacji)
13.30-13.45 „Obrzęk płuc oczami radiologa.”
Patrycja Matusik (Zakład Radiologii)

 

 7 grudnia 2018

fortepian

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na Kolędowy Koncert przy Białym Fortepianie - "Wędrowne Anioły" w wykonaniu kolędników z "Piwnicy Pod Baranami", który odbędzie się w czwartek 20 grudnia o godzinie 16.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu

 


16 listopada 2018

fortepian

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się we wtorek 20 listopada o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu

 
10 października 2018

fortepian

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 18 października o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu

3 października 2018

Warsztaty Pulmonologiczne w roku akademickiego 2018/2019

Kliniki Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. A. Szczeklika

środa godz. 13.00 sala odpraw im. Prof. S. Hornunga

10.10.2018 ERS 2018.
Prof. E.Niżankowska, Prof. G.Bochenek, Prof. L.Mastalerz, dr K. Górka
17.10.2018 ERS 2018.
Dr med. A.Kania, Dr med. Ł.Kasper, dr M.Przybyszowski
07.11.2018 Epidemiologia gruźlicy w woj. małopolskim (gruźlica wielolekooporna, grupy ryzyka, wyniki leczenia, aktualne problemy).
Dr med. K.Kruczak
21.11.2018 Klasyfikacja i diagnostyka nadwrażliwości na NLPZ.
Prof. G.Bochenek
05.12.2018 Zasady postępowania pulmonologa u kierowcy z OBS. Stanowisko PTMP, PTChP, IMP, PTBS.
Dr med. A.Kania
20.12.2018
(czwartek)
Spotkanie Katedralne
Badanie efektu Omalizumabu na remodeling w astmie.
dr W.Zastrzeżyńska, Doc. dr hab. J.Soja, Dr med. I.Gross, dr K.Górka, Dr A.Gawlewicz, dr M.Przybyszowski
09.01.2019 Badanie BF w diagnostyce sarkoidozy.
Dr med. Ł.Kasper, Dr med A.Andrychiewicz
23.01.2019 Postępowanie okołozabiegowe oraz ryzyko związane z zabiegiem w znieczuleniu ogólnym u pacjenta z obturacyjnym bezdechem sennym.
Dr med. P.Nastałek
30.01.2018 Immunoterapia raka płuca.
Dr Ł. Kwinta (Kl. Onkologii SU)
06.02.2019 Ocena skuteczności metod BF i badań patomorfologicznych w rozpoznawania raka płuca.
Dr med I.Gross, Dr med. Ł.Kasper, Doc dr hab. J.Soja
20.02.2019 Metody molekularne w ocenie transmisji gruźlicy.
Dr med. K.Kruczak
06.03.2019 IPF – ocena przebiegu choroby u chorych włączonych do programu lekowego na podstawie bazy EMPIRE.
Dr med. T.Stachura, Dr P.Gomółka, Dr A.Królikowska, Dr med A.Kania
20.03.2019 Zaburzenia oddychania w czasie snu u chorych z POChP oraz u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
Dr med. P.Nastałek
23.03.2019
(sobota)
XXVIII Konferencja II Katedry Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie
I sesja: Leczenie biologiczne
II sesja: IPF
03.04.2019 Długoterminowe obserwacje skuteczności i bezpieczeństwa leczenia omalizumabem- badania real life. Obserwacja kliniczna pacjentki z ciężkim przebiegiem astmy alergicznej i wysoką eozynofilią po włączeniu do leczenia omalizumabu.
Dr med A.Gawlewicz, dr W.Zastrzeżyńska, dr M.Przybyszowski, dr A.Królikowska
17.04.2019
(środa)
Spotkanie Katedralne
Zaburzenia oddychania w czasie snu w populacji chorych z otyłością olbrzymią kwalifikowanych do leczenia metodami chirurgii bariatrycznej. Prezentacja wyników badań.
Dr med. P.Nastałek
08.05.2019 Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne gruźlicy i mykobakterioz wg najnowszych wytycznych.
Dr med. K.Kruczak
22.05.2019 Ocena skuteczności metod BF w diagnostyce guzka obwodowego.
Dr med Ł.Kasper, Dr med A.Andrychiewicz, Dr med I.Gross, Doc dr hab J.Soja
05.06.2019 Profil immunologiczny i molekularny AERD.
Dr B.Jakiełła, Prof. G.Bochenek
19.06.2019 Zasady rozpoznawania i leczenia hipowentylacji u chorych w czasie snu zgodnie ze standardami AASM.
Dr med. A.Kania


1 października 2018

wejscie

Rok Akademicki 2018/2019 - nowi kierownicy klinik

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki powierzył Prof. dr hab. med. Krzysztofowi Sładkowi pełnienie obowiązków Kierownika II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika od dnia 1.10.2018 roku.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki powierzył Dr hab. med. Stanisławie Bazan-Socha pełnienie obowiązków Kierownika Kliniki Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika od dnia 1.10.2018 roku.

31 stycznia 2018

logoSzanowni Państwo, serdecznie zapraszamy lekarzy alergologów, pulmonologów, internistów i lekarzy rodzinnych do udziału w organizowanej już po raz dwudziesty siódmy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.:

XXVII Dzień Alergii i Pulmonologii

II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im Prof. A. Szczeklika

Konferencja, organizowana przez Klinikę Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się w dniu 24 marca 2018 roku w Sali Wykładowej II Katedry, przy ul. Skawińskiej 8.

Tematy wykładów dotyczyć będą zagadnień związanych z badaniami genomu człowieka, rejestru zapaleń naczyń w Polsce, związku między otyłością i astmą oraz zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w astmie jak również aktualnych problemów w rozpoznaniu fenotypów POChP i standardów leczenia POChP oraz zastosowania metody nieinwazyjnej wentylacji i przeszczepu płuc u chorych na ciężkie postacie POChP. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni eksperci z wiodących ośrodków w Polsce w prezentowanych dziedzinach medycyny.


30 stycznia 2018

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 8 lutego o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
5 czerwca 2016

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na ostatni przed wakacjami koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 8 czerwca o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
24 kwietnia 2017

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 27 kwietnia o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
29 marca 2017

logoW dniu 25 marca 2017 roku w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof A. Szczeklika CMUJ odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Dzień Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych” w ramach XXVI edycji Dni Alergii w Krakowie, w której uczestniczyło w tym roku ponad 200 lekarzy alergologów, pulmonologów, internistów, jak również studentów naszej uczelni. Spotkanie współfinansowane przez Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydziału Lekarskiego CMUJ 2012-2017, podzielono na dwa bloki tematyczne. W pierwszej części wykłady dotyczyły problemów związanych z diagnostyką i leczeniem astmy oskrzelowej. Poruszono problemy związane z leczeniem biologicznym chorych na astmę oraz przedstawiono nowe techniki spirometryczne badania obturacji drobnych dróg oddechowych. Ważnym elementem pierwszego bloku tematycznego był wykład dotyczący termoplastyki oskrzeli u chorych z ciężką astmą. Omówiono efekty leczenia i obserwacje z tym związane w oparciu o pierwsze doświadczenia Kliniki Pulmonologii. Metoda ta zastosowana została po raz pierwszy w Polsce w leczeniu chorych z ciężka postacią astmy. Drugą część konferencji poświęcono problematyce chorób śródmiąższowych płuc, a w szczególności diagnostyki i nowych możliwości leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. Tematykę konferencji wzbogacił wykład dotyczący techniki obrazowej chorób śródmiąższowych i doniesienia o tworzonej w Polsce i Europie Środkowej bazie danych chorych z idiopatycznym włóknieniem płuc.

Konferencję zakończyły, jak co roku warsztaty edukacyjne dla pacjentów w ramach prowadzonej w II Katedrze Szkoły dla Chorych na Astmę i POChP przy Krakowskim Oddziale, Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych. Wykłady odbyły się w sali wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ przy ul. Skawińskiej. W szkoleniu uczestniczyło ponad 50 pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Tematyka tegorocznego spotkania koncentrowała się wokół alergii krzyżowej, roli immunoterapii swoistej w leczeniu pacjentów z alergią oraz szeroko pojętej profilaktyce wstrząsu anafilaktycznego. Poruszono też problem wzrastającej liczby chorych na POCHP i związanej z tym roli prewencji, w szczególności dla mieszkańców Krakowa.


22 marca 2017

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 23 marca o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu


 


22 lutego 2017

logoSzanowni Państwo, z okazji XXVI Dnia Alergii i Pulmonologii serdecznie zapraszamy na warsztaty edukacyjne dla pacjentów, które odbędą się dnia 25.03.2017 roku o godzine 15.00 w sali wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ im. Prof. A. Szczeklika, ul. Skawińska 8 w Krakowie.


Program warsztatów

 

25 stycznia 2017

logoSzanowni Państwo, serdecznie zapraszamy lekarzy alergologów, pulmonologów, internistów i lekarzy rodzinnych do udziału w organizowanej już po raz dwudziesty szósty Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.:

XXVI Dzień Alergii i Pulmonologii

II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im Prof. A. Szczeklika

Konferencja, organizowana przez Klinikę Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2017 roku w Sali Wykładowej II Katedry, przy ul. Skawińskiej 8.

Tematy wykładów dotyczyć będą zagadnień związanych z diagnostyką ciężkich postaci astmy, ziarniniakowego zapalenia naczyń (Z. Churga-Strauss) oraz nowoczesnych metod ich leczenia, obejmujących stosowanie leków biologicznych i bronchotermoplastyki. Oddzielna sesja poświęcona będzie diagnostyce różnicowej, klinicznej i radiologicznej chorób śródmiąższowych oraz nowym możliwościom leczenia farmakologicznego idiopatycznego włóknienia płuc. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali jako wykładowcy wybitni naukowcy i klinicyści, eksperci z wiodących ośrodków w Polsce w prezentowanych dziedzinach medycyny.


17 stycznia 2017

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 19 stycznia o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu


 


18 listopada 2016

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na Koncert Andrzejkowy z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 1 grudnia o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu


 


10 października 2016

aleksandra hortensja dabek

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na pierwszy po wakacjach koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 20 października o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu


 

  

13 czerwca 2016

maria slysz

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na ostatni przed wakacjami koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 16 czerwca o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu


 


16 maja 2016

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 19 maja o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
8 kwietnia 2016

logoW dniu 02 kwietnia 2016 roku w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. Prof A. Szczeklika CMUJ odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Dzień Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych” w ramach „XXV Dnia Alergii w Krakowie”, w której uczestniczyło ok. 116 lekarzy alergologów, pulmonologów, internistów. Spotkanie dotyczyło m. in. rozpoznania i leczenia ciężkich postaci astmy oskrzelowej, skuteczności leczenia biologicznego oraz pierwszych doświadczeń w stosowaniu bronchotermoplastyki w leczeniu astmy, występowania i rozpoznawania zespołu nakładania astmy i POChP, jak również rozpoznawania i leczenia biologicznego chorób zapalnych naczyń oraz alergii u dzieci.

Ponadto w ramach XXV Dnia Alergii w Krakowie odbyły się w dniu 02 kwietnia 2016 w sali wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ przy ul. Skawińskiej warsztaty edukacyjne dla chorych na choroby alergiczne oraz na astmę i POChP, które zorganizowane zostały przez Klinikę Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ, Szkołę dla Chorych na Astmę i POChP oraz Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych, oddział w Krakowie.


31 marca 2016

stanisz gabriela

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 7 kwietnia o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
7 marca 2016

logoSzanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej od ponad 20-lat Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla lekarzy alergologów, pulmonologów, lekarzy rodzinnych pt.:

XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Dzień Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych.

Konferencja, organizowana przez Klinikę Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2016 w Sali Wykładowej II Katedry, przy ul. Skawińskiej 8.

Tematyka wykładów dotyczyć będzie chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, rozpoznania i leczenia ciężkich postaci astmy oskrzelowej, skuteczności leczenia biologicznego oraz pierwszych doświadczeń w stosowaniu bronchotermoplastyki w leczeniu astmy, występowania i rozpoznawania zespołu nakładania astmy i POChP, jak również rozpoznawania i leczenia biologicznego chorób zapalnych naczyń oraz „epidemii” alergii alergicznych u dzieci i młodzieży w Krakowie. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali jako wykładowcy wybitni naukowcy i klinicyści, eksperci w prezentowanych dziedzinach medycyny.


4 marca 2016

Międzynarodowe sympozjum “2nd Internal Medicine Symposium for Trainees and Trainers. Training by Washington University School of Medicine in St. Louis, USA.”

imstt

W dniu 10. marca 2016 r. w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklika UJ CM przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie odbędzie się “2nd Internal Medicine Symposium for Trainees and Trainers. Training by Washington University School of Medicine in St. Louis, USA.” organizowane w ramach współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim i Washington University in St. Louis, USA. Jest ono kierowane do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego obejmującego choroby wewnętrzne, do kierowników specjalizacji oraz do wykładowców i studentów ostatnich dwóch lat studiów na Wydziale Lekarskim i w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. Oficjalnym językiem sympozjum jest język angielski.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronach internetowych: https://sites.google.com/site/imstt2016/ oraz https://www.facebook.com/ujkrk.wustl/


11 stycznia 2016

chr

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 14 stycznia o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
14 października 2015

fortepian

Szanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 15 października o godzinie 18.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
24 września 2015

Międzynarodowe sympozjum “Internal Medicine Symposium for Trainees and Trainers. Postgraduate Training by Washington University School of Medicine in St. Louis, USA.”

imstt

W dniu 14 października br. w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklika przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie odbędzie się międzynarodowe sympozjum w całości w języku angielskim “Internal Medicine Symposium for Trainees and Trainers. Postgraduate Training by Washington University School of Medicine in St. Louis, USA.” organizowane w ramach współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim i Washington University in St. Louis, USA. Jest ono kierowane do studentów ostatnich dwóch lat studiów na Wydziale Lekarskim oraz w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców, do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego oraz do kierowników specjalizacji.

Szczegóły konferencji są dostępne na: https://sites.google.com/site/imstt2015/


16 czerwca 2015

Konferencja Development of vasculitis registry in Poland as a part of the collaborative network to establish European vasculitis registry

wejscieW sobotę, 6 czerwca 2015 miała miejsce w II Katedrze Chorób Wewnętrznych międzynarodowa konferencja poświęcona projektowi stworzenia w Polsce rejestru zapaleń naczyń (Development of vasculitis registry in Poland as a part of the collaborative network to establish European vasculitis registry). Wzięli w niej udział eksperci z sześciu krajów europejskich i przedstawiciele kilkunastu wiodących ośrodków naukowych z Polski.

W przypadku tak zwanych chorób rzadkich (poniżej 1:2000 mieszkańców) rejestry są jedynym sposobem prowadzenia badań nad diagnostyką, prognozowaniem, leczeniem i opieką zdrowotną. Zapalenia naczyń należą do takich chorób. Jednocześnie liczba centrów zajmujących się problemami zapaleń naczyń jest, ze względu na ich rzadkość, ograniczona. Tymczasem są to choroby groźne, nierzadko uszkadzające nieodwracalnie narządy życiowo ważne, głównie nerki i płuca. Ze zrozumiałych względów osoby chore poszukują zatem informacji o możliwościach diagnostyki i leczenia swojej choroby.

W czasie konferencji podjęto decyzję o utworzeniu w Polsce grupy inicjatywnej, której celem jest utworzenie polskiego rejestru i połączenie go w przyszłości z tworzącym się powoli rejestrem ogólnoeuropejskim. Przewodniczącym grupy został prof. Jacek Musiał, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum.

Poza badaniami naukowymi celem rejestru będzie także utworzenie centrów zajmujących się diagnostyką i leczeniem zapaleń naczyń, a także platformy informacyjnej dla chorych i ich lekarzy. Taka platforma skierowana do chorych rozpoczęła już swoją działalność (www.zapalenianaczyn.pl).

 

20 maja 2015

wejscieW dniu 13 maja 2015 r. przed wejściem do gmachu II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika - UJ Collegium Medicum miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej . Tablica informuje, w języku polskim i języku anielskim, iż w latach 1866-1941 mieścił się w tym budynku Szpital Izraelicki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Szpital powstał staraniem i ze środków ludności żydowskiej XIX wiecznego Krakowa. Hospitalizowana w nim była ludność żydowska, a także liczni chrześcijanie. Szpital ten obok szpitala we Lwowie należał do największych placówek medycznych w XIX wiecznej Galicji. Przyjmowano tam cierpiących na choroby wewnętrzne i wymagających drobnych zabiegów chirurgicznych. Pod koniec XIX wieku otwarto tam osobny oddział chirurgiczny, oddział chorób dziecięcych oraz oddział chorób kobiecych, a wkrótce także ambulatoria otolaryngologiczne, okulistyczne i skórne, a w 1899 r. uruchomiono pracownię chemiczno-bakteriologiczną. W Szpitalu Żydowskim w Krakowie pracowali wybitni lekarze : m.in. Józef Oettinger, Jan Landau, Filip Eisenberg, Mieczysław Blassberg, a w okresie okupacyjnym Julian Aleksandrowicz. W czasie II wojny światowej w Szpitalu zorganizowano opiekę dla ludności żydowskiej. Po utworzeniu getta w 1941r. Szpital został przeniesiony do kilku budynków za jego murami.

W uroczystości wzięli udział: kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych prof. Jacek Musiał jako gospodarz spotkania, Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Wiceprezydent Miasta Krakowa Magdalena Sroka i prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz, a także liczne grono przyjaciół Katedry oraz jej pracownicy.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy, prof. Aleksander B. Skotnicki (autor monografii pt. " Szpital Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie w latach 1866-1941", wydanej w Krakowie w 2013 roku) przedstawił w sali wykładowej historię tego miejsca jak i jego wybitnych przedstawicieli na tle przedwojennej ludności pochodzenia żydowskiego, współobywateli Krakowa, liczącej w 1939 roku ponad 60 tysięcy osób.

Twórcą tablicy – rzeźby jest krakowski artysta Pan Marian Gołogórski.


22 kwietnia 2015

fortepianSzanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie”, który odbędzie się w czwartek 23 kwietnia o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu

24 marca 2015

may plakatW dniu 21.03.2015 roku w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. Prof A. Szczeklika CMUJ odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Dzień Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych” w ramach „XXIV Dnia Alergii w Krakowie”, w której uczestniczyło ok. 100 lekarzy alergologów, pulmonologów, internistów i pediatrów z Krakowa i woj. małopolskiego. Spotkanie poświęcone było chorobom górnych i dolnych dróg oddechowych, patogenezie astmy aspirynowej, współczesnym zasadom leczenia astmy i POChP oraz sposobom leczenia niewydolności oddechowej przy użyciu nieinwazyjnej wentylacji i oksygenacji pozaustrojowej (ECMO), jak również leczenia chorób zapalnych naczyń i niedoborów immunologicznych. Konferencja zorganizowana został przez Klinikę Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ, dzięki wsparciu finansowemu Uczelni (KNOW 2012-2017). Do udziału w konferencji zaproszeni zostali jako wykładowcy wybitni naukowcy i klinicyści, eksperci w prezentowanych dziedzinach medycyny z Kliniki Alergii i Immunologii, Kliniki Pulmonologii, Oddziału Intensywnej Terapii, oraz Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii CMUJ. W czasie konferencji uczczono 70-lecie Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych (PTZChA) wykładem przedstawionym przez Prof. K. Obtułowicz o historii alergologii krakowskiej oraz roli PTZChA w promocji wiedzy o chorobach alergicznych i metodach ich zapobiegania i leczenia.

Ponadto w ramach XXIV Dnia Alergii w Krakowie odbyły się w dniu 22.03.2015 w sali wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ przy ul. Skawińskiej warsztaty edukacyjne dla chorych na choroby alergiczne oraz na astmę i POChP, które zorganizowane zostały przez Klinikę Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ, Szkołę dla Chorych na Astmę i POChP oraz Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych, oddział w Krakowie. 2 marca 2015

fortepianSzanowni Państwo, Pan Profesor Jacek Musiał uprzejmie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „przy białym fortepianie” 5 marca o godzinie 17.00 w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ.

Program Koncertu
 

28 stycznia 2015

may plakatZapraszamy Państwa do udziału w organizowanej od ponad 20-lat Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla lekarzy alergologów, pulmonologów, lekarzy rodzinnych pt. "Dzień Alergii i Pulmonologii" II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum im. Prof. Andrzeja Szczeklika.

Konferencja, organizowana przez Klinikę Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika UJ CM odbędzie się 21 marca w Sali Wykładowej II Katedry, przy ul. Skawińskiej 8.

Tematyka wykładów dotyczyć będzie chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, patogenezy astmy aspirynowej, współczesnych zasad leczenia astmy i POChP oraz sposobów leczenia niewydolności oddechowej przy użyciu nieinwazyjnej wentylacji i oksygenacji pozaustrojowej (ECMO) jak również leczenia chorób zapalnych naczyń i niedoborów immunologicznych. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali jako wykładowcy wybitni naukowcy i klinicyści, eksperci w prezentowanych dziedzinach medycyny.

Program Konferencji dla Lekarzy

W dniu 22 marca odbędzie się XXIV Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie. Konferencja odbywać się będzie w auli II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić chorych i ich rodziny na warsztaty edukacyjne dla pacjentów. Tematyka wykładów dotyczyć będzie między innymi postępowania w alergicznych stanach zagrożenia życia, leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rehabilitacji i pielęgnowania skóry. W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia Szkoły dla Chorych na astmę i inne schorzenia alergiczne. Z tej okazji po wykładach zapraszamy na poczęstunek.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Program Warsztatów Edukacyjnych dla Pacjentów


 17 grudnia 2014

mini11 grudnia 2014 odbył się kolejny koncert z cyklu „Koncerty przy Białym Fortepianie” zorganizowany przez Zespół Studencki PAUeczki Akademickiej w współpracy z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ im. prof. Andrzeja Szczeklika. Wystąpił światowej sławy pianista Marek Szlezer. W programie utwory Fryderyka Chopina:
Fantazja F-moll op. 49
Mazurki op. 30
Ballada As-dur op.47
Polonez As-dur op.35


12 listopada 2014

Małopolskie Dni Uzdrowiskowe

mini

W dniach 24–26 października odbyły się w Szczawnicy I Małopolskie Dni Uzdrowiskowe. Inicjatorami i organizatorami konferencji były: Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Oddział Kliniczny Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Uzdrowisko Szczawnica S.A. Konferencja współfinansowana była ze środków Wydziału Lekarskiego UJ CM Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW 2012-2017).

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i moderatorem spotkania był prof. Krzysztof Sładek – kierownik Kliniki Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika UJ CM, natomiast wiceprzewodniczącym i gospodarzem konferencji – Krzysztof Mańkowski, prezes przedsiębiorstwa Uzdrowisko Szczawnica S.A.

Wydarzenie miało charakter regionalny (województwo małopolskie i województwa sąsiadujące), a jego celem było ukazanie działalności uzdrowiskowej pod kątem współpracy lekarzy klinicystów oraz balneologów. Główną problematyką, którą zajmowano się w czasie konferencji były przewlekłe choroby układu oddechowego (m.in. astma i POChP) w kontekście leczenia uzdrowiskowego.

To pierwsze takie spotkanie w Małopolsce, w którym uczestniczyli wspólnie specjaliści z dziedziny leczenia chorób oddechowych – lekarze klinicyści pulmonolodzy, alergolodzy, ale również lekarze rodzinni, menedżerowie lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki oraz sympatycy lecznictwa uzdrowiskowego.

Wykłady i prezentacje wybitnych pulmonologów i alergologów i balneologów – dr med. Jacek Chojnowski, prof. K. Sładek, prof. G. Bochenek, prof. E. Czarnobilskiej, prof. R. Kurzawy, prof. P. Stręka, prof. R. Nowobilskiego, doc. J. Soji, dr med. B. Ziółkowskiej-Gracy, dr med. M. Mazura – pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi i doniesieniami naukowymi dotyczącymi diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, astmy i POChP, chorób śródmiąższowych płuc oraz ostrego zapalenia zatok przynosowych – zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Zostały również zaprezentowane wyniki interesujących badań własnych.

 10 czerwca 2014

mini5 czerwca 2014 odbył się kolejny koncert z cyklu „Koncerty przy Białym Fortepianie” zorganizowany przez Zespół Studencki PAUeczki Akademickiej w współpracy z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ im. prof. Andrzeja Szczeklika.
Program koncertu: PDF
Wystąpiły:
Natalia Kotarba– skrzypce
Justyna Danczowska– fortepian


13 maja 2014

edyta piasecka-durlakW czwartek, 8 maja 2014 o godz. 17. 00 w cyklu: Spotkania przy Białym Fortepianie odbył się czwarty Koncert we współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie.
Wystąpiły:
Edyta Piasecka-Durlak - sopran
Mariola Cieniawa - fortepian
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz - słowo wstępne
W programie:
Fryderyk Chopin (1810-1849) - Walc cis-moll op. 64 nr 2 na fortepian
Vincenzo Bellini (1801-1835) - Casta Diva - cavatina z I aktu opery Norma
Franz Schubert (1797-1828) - Serenada na fortepian
Mieczysław Karłowicz (1876-1909) - Pieśni:
Pamiętam , ciche jasne złote dnie - na głos i fortepian do sł. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Z nową wiosną - na głos i fortepian do sł. Czesława Jankowskiego
Antonín Dvořák (1841-1904) - Humoreska na fortepian


12 maja 2014

gabriela gracja staniszW czwartek 17 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00 w Auli Wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. prof. Andrzeja Szczeklika, przy ul. Skawińskiej 8 odbył się kolejny Koncert z cyklu "przy Białym Fortepianie".
W programie:
W. Lutosławski - Sonata na fortepian cz. I
F. Chopin - Etiuda a-moll op.25 nr 11,Mazurek a-moll op.17 nr 4, Ballada g-moll op.23, Andante spianato i WielkiPolonez Es-dur op.22
Gabriela Gracja Stanisz - fortepian
Słowo wstępne: Silvia Bruni


31 marca 2014

„XXIII Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie”

smokW dniu 29 marca 2014 roku odbyła się XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie”. Konferencja, której organizatorem jest II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych odbywa się corocznie od ponad 20 lat i tradycyjnie w pierwszych dniach wiosny. W tym roku organizatorzy postanowili poszerzyć formułę konferencji, i do cieszącej się dotąd dużym zainteresowaniem tematyki alergologicznej, dołączono wykłady poświęcone chorobom układu oddechowego. Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek, Kierownik Kliniki Pulmonologii CM UJ i Oddziału Klinicznego Pulmonologii SU, witając bardzo licznie zgromadzonych w auli II Katedry uczestników konferencji oraz zaproszonych wykładowców i gości, a w tym dyrektorów szpitali, kierowników klinik i oddziałów klinicznych SU przypomniał historię odbywającej się konferencji i plany dalszego wzbogacania jej tematyki.

Program sesji pulmonologicznej obejmował wykłady przedstawione przez Prof. dr hab. med. Jacka Musiała, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ oraz przez Prof. Grażynę Bochenek (Klinika Pulmonologii CM UJ) i asystentów Oddziału Klinicznego Pulmonologii SU, dr A. Gawlewicz-Mroczkę i dr A. Kanię, a które poświęcone były występowaniu objawów płucnych w chorobach autoimmunologicznych oraz diagnostyce różnicowej ciężkiej astmy, ocenie skuteczności realizowanego od roku programu lekowego NFZ leczenia ciężkiej astmy omalizumabem oraz diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu. W części alergologicznej tematyka wykładów dotyczyła problemów związanych z rozpoznaniem, leczeniem i prewencją reakcji anafilaktycznych (Prof. E. Czarnobilska, Pracownia Alergologii SU), współczesnych zaleceń prowadzenia immunoterapii podskórnej i doustnej (Dr S. Bazan Kl. Alergii i Immunologii CM UJ) oraz problemów diagnostycznych i terapeutycznych w alergii pokarmowej (Dr Z. Nowacki Centrum Alergologii w Krakowie), jak również częstego problemu nie tylko dla alergologów i dermatologów związanego z leczeniem świądu skóry (Dr A. Jaworek, Klinika Dermatologii CM UJ).

W części edukacyjnej dla chorych, organizowanej przez Szkołę dla Chorych na Astmę i POChP, słuchacze z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów szkoleniowych koncentrujących się na leczeniu i kontroli przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Wykłady dla chorych wygłosili Prof. K. Sładek oraz Dr Ł. Kasper z Kl. Pulmonologii CM UJ. Praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne w postępowaniu w ostrych reakcjach alergicznych oraz stanach zagrożenia życia w przystępny sposób przybliżyła chorym mgr M. Kasper z Zakładu Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydziału Nauki o Zdrowiu CM UJ.

W opinii uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej dla lekarzy oraz chorych, uczestniczących w sesji edukacyjnej, XXIII Dzień Alergii i Pulmonologii był bardzo udanym spotkaniem, które przybliżyło wszystkim aktualne problemy opieki na chorym na alergiczne i pulmonologiczne schorzenia. Prof. K. Sładek zamykając konferencję i dziękując uczestnikom, wykładowcom za udział w tym spotkaniu, podkreślił znaczenie poruszanych tematów i zaprosił wszystkich na kolejną i zapewnie równie atrakcyjną konferencję za rok.


28 marca 2014

jmZ cyklu: „Spotkania przy Białym Fortepianie” odbył się w czwartek, 27 marca 2014 godz. 17. 00 w II Katedrze Chorób Wewnętrznych UJ CM Klinice im. prof. Andrzeja Szczeklika Koncert trzeci we współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie. Wystąpiła Mariola Cieniawa - fortepian. Słowo o muzyce dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz.
W programie:
Franz Schubert (1797-1828) / Franz Liszt (1811-1886) Serenada na fortepian
Enrique Granados (1867-1916) Andaluza
Antonín Dvořák (1841-1904) Humoreska
Fryderyk Chopin (1810-1849) Nokturn cis-moll op. posth. (Lento con gran espressione), 2 Mazurki op. 17: B-dur i e-mollWalc cis-moll op. 64 nr 2, Preludium Des-dur op. 28 nr 15, Walc As-dur op. 32 nr 1


5 marca 2014

Maria SławekW piątek, 28 lutego 2014 o godz. 17. 00 w cyklu: Spotkań przy Białym Fortepianie odbył się piąty Koncert. Wystąpili asystenci Akademii Muzycznej w Krakowie: Maria Sławek - skrzypce i Piotr Różański - fortepian.

Program:
Robert Schumann (1810-1856)
Fantasiestücke na skrzypce i fortepian op. 73
I Zart und mit Ausdruck
II Lebhaft, leicht
III Rasch und mit Feuer
Karol Szymanowski (1882-1937)
Źródło Aretuzy z cyklu Mity. Trzy poematy na skrzypce i fortepian op. 30
Taniec z baletu Harnasie
Opracowanie na skrzypce i fortepian Paweł Kochański.


10 stycznia 2014

W środę, 8 stycznia 2014 roku o godz. 17 w auli wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika przy ul. Skawińskiej 8 odbył się Noworoczny Koncert Kolęd przy Białym Fortepianie. Współorganizatorami wydarzenia byli studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA.

Wystąpili: Ewa Rudnik, Aleksandra Medyńska - śpiew oraz Patryk Ryniak – fortepian.

W programie usłyszeliśmy następujące kolędy i pastorałki: Wśród nocnej ciszy, Uciekali, uciekali, Mędrcy świata, Zaśnij dziecino, Przybieżeli do Betlejem, Nie, nie, nie budźcie mnie!, Nie było Miejsca dla Ciebie…, Bóg się rodzi.

Gości i pacjentów przywitał Profesor Jacek Musiał Kierownik II Katedry, koncert prowadził Patryk Ryniak student medycyny członek IFMSA.


24 grudnia 2013

Olga Rusin – sopran , akompaniament – Sabina CebulaZ przyjemnością pragniemy poinformować, że 19 grudnia o godz. 17 w auli wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM odbył się kolejny koncert dla Chorych z cyklu „Spotkania przy Białym Fortepianie”. Znany w Krakowie fortepian zakupiony został dla kliniki przez jej obecnego Patrona prof. Andrzeja Szczeklika, aby koncertami sprawić radość Pacjentom.

Z inicjatywy aktualnego szefa Katedry, prof. Jacka Musiała muzyka wraca do kliniki. Koncert, który 29 listopada rozpoczął cykl (muzyka polska w wykonaniu wybitnego pianisty Piotra Kosińskiego) spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród Chorych. Mamy nadzieję, że koncert świąteczny również się spodobał.

Ludzie znający się na instrumentach muzycznych mówią, że instrument, na którym się nie gra – umiera. Nie tylko ulega rozstrojeniu, ale traci swoje właściwości i zmienia się w zwykły mebel. Im więcej się natomiast na nim gra – tym piękniej brzmi. Opowiedziała o tym Silvia Bruni – urodzona w Rzymie muzykolog, która wybrała Kraków – tu mieszka, pracuje i aktywnie działa w Stowarzyszeniu PAUeczka Akademicka. Pani Bruni opracowała scenariusz, zaprosiła artystów i poprowadziła 19 grudnia koncert w klinice na Skawińskiej.

Stowarzyszenie PAUeczka zainicjował Profesor Andrzej Szczeklik, który przez trzy lata był jej animatorem. Aktualnie spotkaniom przewodniczą Panowie Profesorowie Marek Sanak i Andrzej Białas. Podczas każdego ze spotkań prezentowane są wystąpienia młodych ludzi szczególnie zainteresowanych nauką i twórczością: studentów, absolwentów szkół wyższych, doktorantów i doktorów, którzy opisują swoje projekty badawcze, dzielą się swymi fascynacjami i wiedzą, prezentują swoje prace i dzieła. Spotkania mają charakter otwarty i są adresowane do wszystkich zainteresowanych. Wstęp jest wolny.


2 grudnia 2013

pianista Piotr KosińskiW piątek 29 listopada w wigilię św. Andrzeja, odbył się w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika recital fortepianowy. Gwiazdą wieczoru był utalentowany pianista Piotr Kosiński tegoroczny absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie zwycięzca amerykańskiego konkursu im. I.J. Paderewskiego w Los Angeles (2010). Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz. Mottem przewodnim koncertu, był cytat z książki „Nieśmiertelność” Prof. A. Szczeklika „Bo jest w nas muzyka. Zaczyna się życiem. I życiem się kończy”.

Organizator koncertu Prof. Jacek Musiał – Kierownik II Katedry dziękując licznie przybyłym na koncert gościom i pacjentom ogłosił inaugurację cyklu spotkań przy Białym Fortepianie.

 

 

 

 

12 września 2013

zaproszenie23 września (poniedziałek) II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, przy Skawińskiej 8 otrzyma imię profesora Andrzeja Szczeklika. Uroczyste odsłonięcie nowego napisu: „II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. prof. Andrzeja Szczeklika” nad wejściem do budynku nastąpi o godzinie 12.00 na dziedzińcu. Następnie, wewnątrz, odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica, po czym zaproszeni goście udadzą się do sali wykładowej, w której planowany jest krótki koncert. Wystąpią m. innymi Anna Szałapak, Zbigniew Preisner, Jerzy Trela, Jacek Wójcicki. Całość poprowadzi Bronisław Maj.

Nadanie Katedrze imienia jej wieloletniego kierownika to wydarzenie wyjątkowe. Teraz miejsce zwane w rozmowach Krakowian „kliniką Szczeklika”, będzie mogło posługiwać się tym tytułem oficjalnie.

Organizatorzy wydarzenia: dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ prof. dr hab. Tomasz Grodzicki i kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ prof. dr hab. Jacek Musiał chcieliby, aby uroczystość stała się nie tylko okazją do wspomnienia i uczczenia pamięci profesora Szczeklika ale także by zainspirowała do myślenia o tym, w jaki sposób jego bogatą spuściznę kontynuować i rozwijać.

 

13 lutego 2012

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Szczekliku

pas

Prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik urodził się w Krakowie 29 lipca 1938 r., tutaj ukończył Średnią Szkołę Muzyczną i studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. Kształcenie podyplomowe kontynuował za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Rozprawę doktorską, a następnie habilitacyjną, obronił na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po habilitacji powrócił do Krakowa, a od stycznia 1972 r. objął funkcję kierownika Kliniki Alergologicznej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. W latach 1990-93 piastował stanowisko rektora Akademii Medycznej w Krakowie, doprowadzając — wraz z ówczesnym rektorem UJ prof. Andrzejem Pelczarem — do powrotu wydziałów medycznych do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993-96 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Jego zainteresowania badawcze skupiały się wokół chorób serca i płuc. W 1975 roku przedstawił teorię rozwoju częstej postaci astmy, zwanej astmą aspirynową, która została udowodniona w następnych latach i powszechnie przyjęta. W 1976 r., po uprzednim wstrzyknięciu sobie i kolegom z zespołu badawczego nowo odkrytej substancji zwanej prostacykliną, jako pierwszy na świecie opisał jej działanie na ustrój ludzki, a następnie wprowadził ją do leczenia chorób tętnic. W roku 1997 uzyskał prestiżową pierwszą nagrodę brytyjskiego tygodnika medycznego „Lancet” za odkrycie podłoża genetycznego astmy oskrzelowej, rok później Royal College of Physicians w Londynie przyznało mu członkostwo honorowe za odkrycie zaburzeń krzepnięcia krwi w chorobach serca. W 1998 r. uzyskał również główną nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i został wybrany - wraz z ks. prof. Józefem Tischnerem - Krakowianinem Roku. W 2001 roku został wyróżniony I nagrodą Amerykańskiej Akademii Alergii Astmy i Immunologii (AAAAI). W 2008 otrzymał nagrodę naukową im. Clemensa von Pirquet Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). W tym samym roku otrzymał również nagrodę TOTUS za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, przyznaną przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, tytuł Człowieka Roku 2008 w Ochronie Zdrowia, nadany przez Kapitułę Konkursu Sukces Roku, oraz nagrodę „Ambasadora Polszczyzny w Piśmie” nadaną przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

W 1991 r. wygrał duży konkurs międzynarodowy na badania naukowe, ogłoszony przez Komisję Nauk Wspólnoty Europejskiej, a za uzyskane środki, wsparte następnie hojnie przez Rząd Flandrii i Rząd Polski, wyremontował od podstaw budynek szpitalny, który zajmuje II Katedra Chorób Wewnętrznych. Zbudował nowe, 5-piętrowe skrzydło kliniczne, nowe laboratoria badawcze i zaplecze dydaktyczne, stwarzając jeden z najnowocześniejszych ośrodków interny i genetyki medycznej w Europie.

Był autorem ok. 650 prac, w większości publikowanych w czasopismach międzynarodowych, a także kilku monografii i podręczników publikowanych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Był członkiem Papieskiej Akademii Nauk, od 2006 r. wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz innych towarzystw naukowych. Otrzymał doktoraty honoris causa Akademii Medycznych we Wrocławiu, Warszawie Katowicach, Łodzi oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był opiekunem 17 habilitacji i promotorem 47 doktoratów.

W świecie literackim Prof. Andrzeja Szczeklika znano jako pisarza i eseistę. Był autorem wydanej przez „Znak” książki „Katharsis — o uzdrawiającej mocy natury i sztuki” (2002), która szybko stała się krajowym bestselerem i została przetłumaczona na język angielski, węgierski, francuski, rosyjski i hiszpański oraz „Kore. O chorych chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny” wydanej w 2007, przetłumaczonej na język węgierski i litewski, niemiecki i angielski.

Zmarł 3 lutego 2012 roku po krótkiej chorobie w swojej ukochanej klinice przy ul. Skawińskiej w Krakowie, której rozwojowi poświęcił ostatnie kilkadziesiąt lat życia.